Přeskočit dále

Vrácení šperku

Naším cílem je vaše radost z nového šperku. Může se však stát, že budete chtít zboží vrátit.

Při nákupu na internetu máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Existují však výjimky, které najdete popsané níže.Podmínky

Zakoupené zboží můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí.
Zboží musí být nenošené, nepoužité a nesmí být jakkoliv poškozené, v původním obalu, případně s dodaným certifikátem. 
Nepřebírejte poškozenou zásilku. Za škody vzniklé při přepravě ručí dopravce a zásilky jsou pojištěné.

Pokud jsem zboží neměla skladem a objednávali jste jej na zakázku, nemůžete jej vrátit do 14 dnů, viz níže Obchodní podmínky 2.2.4. a.

Postup

Pokud chcete zboží vrátit, napište nám na: hanapolivkovaeshop@gmail.com
Zboží zabalte zpět od přepravního obalu ve kterém dorazilo.
Balíček můžete přinést osobně do našeho showroomu nebo poslat Českou poštou.
Pokud budete balíček posílat, nezapomeňte jej pojistit v hodnotě zboží.  

1. patro, Smetanovo nábřeží 4, Praha 1.
středa, čtvrtek, pátek – od 13:00 do 19:00
sobota – od 11:00 do 18:00 nebo po předchozí domluvě

Česká pošta – cenné psaní do vlastních rukou
Při odstoupení od smlouvy hradí poštovné odesílatel.
My vám vrátíme plnou cenu včetně poštovného.

Reklamační řád

Reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek tohoto e-shopu. Plné znění obchodních podmínek naleznete zde: 

Reklamacím se věnuje bod č. 6, jeho znění si můžete přečíst i níže:

Reklamační řád

6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.

6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3 Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

6.9 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.10 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.11 Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

6.12 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Přečíst celé obchodní podmínky